HUSK ÅRSMØTET 1.Mars 2018 kl.1800. Årsrapporten til styret ligger nå som vedlegg til innkalling nederst på siden.