Årsmøte for 2019

  • av
  • tir 2020-02-18 kl 19.00

KLUBBENS ÅRSMØTE vil bli avholdt i kafeen i Ullernlåven i Sør-Odal 9.juni 2020 kl. 1800: 

Vi følger FHI sine retningslinjer hva gjelder antall og avstand.

Saker som ønskes behandlet på klubbens årsmøte må være sekretær i hende på mail erltei@online.no innen 26.mai 2020. Merk med Forslag Phoenix