Årsmøte 2022

  • av
  • man 2022-02-28 kl 13.14

Årsmøtet i Phoenix SFK ble avholdt 15. februar 2022 i Ullernlåven. Vedlagt referat fra årsmøtet som pdf-fil.