UTSATT Årsmøte for 2019

  • av
  • tir 2020-02-18 kl 19.00

ÅRSMØTET ER UTSATT.

KLUBBENS ÅRSMØTE vil bli avholdt i kafeen i Ullernlåven i Sør-Odal  24. mars 2020 kl. 1800:

Saker som ønskes behandlet på klubbens årsmøte må være sekretær i hende på mail erltei@online.no innen 16.mars 2020. Merk med Forslag Phoenix
Ullernlåven ligger på veien fra Vormsund ca.13 km mot Kongsvinger, på høyre side. Kommet frem, kjør inn på gården der inngangen til kaffeen ligger på vesrsiden av låven.

Saksliste: