Agenda på årsmøte torsdag 02.03 kl.19.00

Agenda på årsmøte torsdag 02.03 kl.19.00

  • av
  • tor 2017-02-16 kl 10.20

Agenda:

Valg av møteleder.

Valg av referent.

Valg av to til å skrive under referatet

Sak 1 Godkjenning av årsrapport.

Sak 2 Godkjenning av regnskap

Sak 3 Godkjenning av budsjett

Sak 4 Godkjenning av innkommende saker

Sak 5 Valg