Referat fra årsmøte2.mars 2017

Referat fra årsmøte2.mars 2017

  • av
  • tor 2017-03-09 kl 18.00

Årsmøte 2.mars. 2017.

Avholt i kantinen ved Flysamlingen, Gardermoen.

Referat.

 Antall frammøtte:  8 medlemmer.

 Agenda og innkalling: Godkjent.

 Valg av møteleder: Åge Flatner.

 Valg av referent: Erling Teigum.

 Valg av to til å skrive under
referatet:
Jonny Sørlie
og Erling Mork

 Sak 1:
Godkjenning av årsrapport:

Årsrapporten ble godkjent med følgende
endringer:

 Side 3:Endring: Frode Fløtten:R2
+ Pas.

 Side 4 para 4:Endring: Vi har 4 instruktører
blant klubbens medlemmer, hvorav 3 er aktive. (Åge, Per Christian og Jan Rune Berg). 

 

Sak 2:
Godkjenning av regnskap: Regnskap godkjent.

Sak 3:
Godkjenning av budsjett: Budsjett godkjent.

Sak 4: Godkjenning av innkommende saker:

 

a)Nye takster for
utleie av klubbens fly, gjeldende fra 1.04.17:

Skoling inklusive
instruktør: 1100kr/time

Leie av LN-YEJ til
medlemmer 800kr/time.

b)Medlemskontingent til
klubb fra 2018:

Seniorer:   750kr/år

Juniorer, pensjonister
og støttemedl.:  
400kr/år

c) Kompensasjon for
deltakelse på dugnad:

Medlemmer som deltar på
betalt dugnad, godtgjøres med 100kr/arbeidet dugnadstime. Godtgjørelsen
kan kun nyttes til betaling av flytimer med EJ.                                                                  

 

Sak 5 Valg:

Formann: Åge Flatner, til 2018,

Nestformann: Frode Fløtten, til 2019,

Styremedlemmer: Erling Teigum til 2019,

Per Chr. Linnerud til 2019,

Øystein
Aaneby til 2019.

Vara: Torgeir Bull 2018,

Jonny Sørlie 2019.

Valgkomite:

Nils Aslak Somby  til 2018,

Pluss en repr. Oppnevnt av styret.

 

Underskrifter:

Erling
Mork  (Sign.)                                        J. Sørlie 
(Sign.)