Ny utgave av mikroflyhåndboken

Ny utgave av mikroflyhåndboken

  • av
  • tir 2017-07-18 kl 20.42

NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging, Mikroflyhåndboken, foreligger nå i utgave 7.

Utgave 7 trer i kraft fra og med torsdag 20. juli 2017.

Viktig at hver enkelt pilot leser den nye utgaven på grunn av alle endringene.

Vedlegg: