Vinterflystripe, Nord i Storsjøen

Klubben disponerer brøytet vinterflystripe på isen i nordre del av Storsjøen. 
Innflyging ser du her..