Er du som fartøysjef kapabel til å medbringe passasjer?

Er du som fartøysjef kapabel til å medbringe passasjer?

  • av
  • tir 2017-10-10 kl 14.49

Bilderesultat for f-16 gif

Jeg har hatt gleden av å få ha med meg fruen og flere andre på tur i EJ, derfor vil jeg gjerne dele noen tips med dere som skal ta utsjekk og fly med passasjer for første-, andre- eller n-te.. gang. Jeg har opplevd flere ganger at det er essesielt å forklare for passasjeren hva jeg som pilot gjør og hvorfor jeg gjør det. I tillegg til det er det krav til oss som piloter som gjelder iht. Mikroflyhåndboken utgave 7 (20. juli 2017) :

4.4.5 FLYGING MED PASSASJER
4.4.5.1 Krav til flygeren

For å kunne medbringe passasjerer i et mikrolett luftfartøy må flygeren tilfredsstille følgende krav:
1. Gyldig flygebevis på mikrolett luftfartøy
2. Oppnådd minst 50 flytimer på mikrolett luftfartøy eller annet motordrevet fly
3. Gjennomgått teoretisk og praktisk prøve for sensor
4. Gjennomført typeutsjekk på flytypen. Utsjekk for flyging med passasjer for den som har gyldig mikroflybevis skal bestå av både en teoretisk og en praktisk prøve. Sensoren kan være mikroflyinstruktør IK-1 eller IK-2

 I tillegg ha utført minst tre avganger og landinger på den aktuelle typen luftfartøy
innen vedkommende typegruppe i løpet av de siste 90 dager

Phoenix Mikroflyklubb anbefaler følgende:

Fartøysjefen skal, etter obligatorisk passasjerutsjekk, ha minimum 5 landinger innen de siste 30 dager for å kunne medbringe passasjer.

Ellers er følgende anbefalt:

1. Involver passasjeren i daglig inspeksjon av flyet og forklar godt alle kontrollpunkter.
2. Informer om mikrofly/risiko og forsikringsdekning (Hva betyr snittflyging forbudt og hva dekker forsikringen??)
3. Gå gjennom flyturen på kartet (la evt. passasjer ha et kart for å følge med på)
4. Gå gjennom sjekklista sammen med passasjer
5. Fly pent og forklar manøvere før handling, det gjør at passasjeren er forberedt og kan kose seg med turen

Fartøysjefen har det fulle og hele ansvaret for at passasjeren er sikker og komfortabel under hele flygningen
En fin tur skal derfor oppleves omtrent som denne

Webredaksjonen ønsker alle medlemmer en flott flyhøst i LN-YEJ.