Styremøte 6.feb 2018

Vedlagt ligger referat fra styremøtet 6.feb 2018

Vedlegg: