Innkalling til Årsmøte 1. mars 2018

Innkalling til Årsmøte 1. mars 2018

  • av
  • ons 2018-02-07 kl 18.04

Styret i Phoenix mikroflyklubb kaller inn til årsmøte 1.mars 2018 kl. 1800
Sted: Forsvarets flysamling, Gardermoen

Vedlagt ligger nødvendig dokumentasjon for møtet.

Innkommende forslag må være styret i hende innen 25.feb 2018

Mvh

Styret Phoenix mikroflyklubb

Vedlegg: