Bilder, minuttark, kart og flyrute vil bli lagt ut i klubbvogna fredag 18. mai.

Rutene er spennende å fly alene, men utrolig gøy og utfordrendende i flysammen med en passasjer. Fly på "track" Let og finn turningpoints, bilder, hold airspeed, høyde osv.
MEN.... husk at passasjeren kan fort bli flysyk ved for mye kart- og bildebruk..

Navigasjonsturen består av en beregnings- og en flydel. Du skal først beregne flytid, kompasskurser og bestemme flyhøyder, før du flyr turen som angitt på det utleverte kartet. I tillegg til navigasjon og flytid skal du/dere gjenkjenne 4-8 bilder som er tatt av bygninger, veikryss, etc. under turen (se eksemplel under). Dette er utrolig lærerikt, morsomt og det kvalifiserer deg/dere også for å delta i konkurranser (hvis du skulle ønske det).
Men husk at dette er kun tilrettelagt for å gi deg som pilot en flott opplevelse og en bredere kompetanse innen navigasjon i mikrofly. 
Du vil finne all informasjon på hjemmesiden og i klubbvogna når ting er klart: