Årsmøte for 2018

Årsmøte for 2018

  • av
  • man 2019-02-11 kl 16.13

KLUBBENS ÅRSMØTE vil som tidligere annonsert bli avholdt ved Forsvarets flysamling, Gardermoen 27.2.2019 kl. 18:

Saker som ønskes behandlet på klubbens årsmøte må være styret i hende innen 19.2.2019.
Alle dokumenter til møtet vil vedlegges her i god tid.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to protokollvitner
3. Godkjenning av fremmøtte representanter
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Behandle årsrapporten
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle årskontingent
8. Behandle budsjett
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styre
11. Valg av to revisorer
12. Valg av valgkomite