Årsmøte for 2019

Årsmøte for 2019

  • av
  • man 2019-02-11 kl 16.13

KLUBBENS ÅRSMØTE vil bli avholdt i kafeen i Ullernlåven i Sør-Odal  24. mars 2020 kl. 18:

Saker som ønskes behandlet på klubbens årsmøte må være sekretær i hende på mail erltei@online.no innen 16.mars 2020. Merk med Forslag Phoenix
Ullernlåven ligger på veien fra Vormsund ca.13 km mot Kongsvinger, på høyre side. Kommet frem, kjør inn på gården der inngangen til kaffeen ligger på vesrsiden av låven.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to protokollvitner
3. Godkjenning av fremmøtte representanter
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Behandle årsrapporten
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle årskontingent
8. Behandle budsjett for 2020
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styre
11. Valg av to revisorer
12. Valg av valgkomite

13. Vedta nytt navn for klubben