Operativ status, Gulli 261200A

Operativ status, Gulli 261200A

  • av
  • tir 2019-02-26 kl 15.15

Det er mulig å fly på GULLI hvis nattefrosten holder. Husk å registrere booking i MYWEBLOG.