Årsmøte for 2019

Årsmøte for 2019

  • av
  • tir 2020-02-18 kl 19.00

KLUBBENS ÅRSMØTE vil bli avholdt i kafeen i Ullernlåven i Sør-Odal 9.juni 2020 kl. 1800: 

Vi følger FHI sine retningslinjer hva gjelder antall og avstand.

Saker som ønskes behandlet på klubbens årsmøte må være sekretær i hende på mail erltei@online.no innen 26.mai 2020. Merk med Forslag Phoenix

Årsrapport og budsjett/regnskap vil bli offentliggjort på hjemmesiden i god tid før møtet.
Ullernlåven ligger på veien fra Vormsund ca.13 km mot Kongsvinger, på høyre side. Kommet frem, kjør inn på gården der inngangen til kaffeen ligger på vestsiden av låven.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to protokollvitner
3. Godkjenning av fremmøtte representanter
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Behandle årsrapporten
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle årskontingent
8. Behandle budsjett for 2020
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styre
11. Valg av to revisorer
12. Valg av valgkomite

13. Vedta nytt navn for klubben

Vedlegg: